Βιομάζα και φωτοβολταϊκά αγροτών

Οι κατ΄επάγγελμα αγρότες που έχουν υλοποιήσει Φωτοβολταϊκή Μονάδα 100KW έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στον ίδιο χώρο και μονάδα παραγωγής από βιομάζα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία: επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός σταθμού ανά τεχνολογία, ανά αυτοτελές ακίνητο (αυτοτελή ακίνητα θεωρούνται τα γήπεδα για τα οποία προσκομίζεται χωριστός τίτλος ιδιοκτησίας ή αναφέρονται ως τέτοια στον ίδιο τίτλο και δεν έχουν προέλθει από κατάτμηση μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του, γενόμενη μετά την ισχύ του ν.3468/2006).

Η νέα πρόταση είναι σαφώς πιο συμφέρουσα, με χαμηλότερο αρχικό κόστος επένδυσης, χωρίς ειδικές εισφορές, και χρόνο απόσβεσης που κυμαίνεται από 2-3 έτη. Δώστε επιπλέον αξία στην επένδυσή σας, αφού το νέο υβριδικό σχήμα μπορεί να διπλασιάσει την αξία μεταπώλησης. Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας για να σας κατατοπίσουμε σχετικά με τη μονάδα παραγωγής και την αδειοδοτική διαδικασία.

Ξεκινήστε τώρα . Καταθέστε πρώτοι φάκελο και προλάβετε την αγορά .

Θα είναι η καλύτερη κίνηση που κάνατε ποτέ!