Που θα βρούμε το καύσιμο λάδι για την τροφοδοσία της μονάδας μας.

Που θα βρούμε το καύσιμο λάδι για την τροφοδοσία της μονάδας μας.

Τα τελευταία χρόνια μεγάλες ποσότητες τηγανέλαιων συλλέγονται  από εταιρίες ανακύκλωσης βρώσιμων ελαίων και δίνονται προς διάθεση για παραγωγή βιοντιζελ. Στην ελληνική αγορά η ποσότητες είναι αρκετές για να καλύψουν την εγχωρία ζήτηση, παρόλα αυτά τεράστιες ποσότητες σε ανταγωνιστικές τιμές μπορούμε να εισάγουμε από χώρες του εξωτερικού. Η εταιρία μας έχει έρθει σε συμφωνία για εισαγωγή χιλιάδων τόνων ώστε να καλύψουμε οποιαδήποτε ζήτηση προκύψει.

Ο αγροτικός τομέας κάνει προσπάθειες να μπορέσει  να καλλιεργήσει ενεργειακά φυτά τα οποία παράγουν λάδι σε καλή τιμή. Το  όφελος για το αγροτικό εισόδημα αλλά και για εμάς τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από έλαια είναι μεγάλο.