Πως λειτουργεί η μονάδα παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας από τηγανέλαια;

Η διαδικασία ξεκινάει με την παραγγελία του φυτικού ελαίου από τον προμηθευτή. Σε ένα διάστημα λίγων ημερών η ποσότητα που έχουμε παραγγείλει φτάνει στις δεξαμενές στον χώρο εγκατάστασης.

Από εκεί με κατάλληλο σύστημα τροφοδοσίας το λάδι περνάει σε μηχάνημα το οποίο το φιλτράρει, το επεξεργάζεται και το κάνει κατάλληλο ώστε να μπορεί να γίνει σωστά η ανάφλεξη όταν πέσει στον κινητήρα της γεννήτριας.

Στη συνέχεια το καύσιμο καίγεται στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος  και μετατρέπεται η χημική ενέργεια του καυσίμου σε ηλεκτρική ενέργεια. Αφού περάσει από τον γενικό πίνακα της μονάδας με όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις, περνάει από τον μετρητή ο οποίος καταγράφει την εξερχομένη ενέργεια που έχουμε παράξει.

Για μονάδες άνω των 100KW μετά τον πίνακα χαμηλής τάσης εγκαθίσταται υποσταθμός ανύψωσης 0,4/20ΚV.

 Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα χρειαστούμε ένα σύνολο από μηχανολογικό εξοπλισμό που αποτελείτε από διάφορα μέρη. Tα μέρη αυτά είναι:

 • Μηχανή Εσωτερικής Καύσης
 • Γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος
 • Μετασχηματιστής για σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ
 • Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου
 • Ειδικές δεξαμενές αποθήκευσης φυτικών ελαίων οι οποίες πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και διατήρησης της υπό κατάλληλες συνθήκες.   
 • Δεξαμενές αποθήκευσης λιπαντικών κινητήρα
 • Σύστημα εξαερισμού εξαναγκασμένης κυκλοφορίας.
 • Γραφείο, WC.
 • Σύστημα πυροπροστασίας.
 • Συστήματα Ασφαλείας
 • Ο σταθμός μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη σύστημα επεξεργασίας του καυσίμου, κτίρια διοίκησης, αποθήκη και μηχανουργείο

Καύσιμα για τη λειτουργία της μονάδας

Ως καύσιμα για τη λειτουργία της μονάδας θα χρησιμοποιηθούν έλαια φυτικής προέλευσης που προέρχονται απο:

α. Την αξιοποίηση ενεργειακών φυτών (ηλίανθος), που καλλιεργούνται στη περιοχή και από τα οποία μετά την επεξεργασία τους σε σπορελαιουργεία, το παραγόμενο σπορέλαιο χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη.

β. Την αξιοποίηση τηγανελαίων (χρησιμοποιημένα έλαια φυτικής προέλευσης), που θα συλλέγονται και θα υπόκεινται σε μία βασική επεξεργασία (φιλτράρισμα, απομάκρυνση νερού). Η επεξεργασία των παραπάνω ελαίων θα πραγματοποιείται από επιχειρήσεις (σπορελαιουργεία, εταιρείες συλλογής τηγανελαίων), από τις οποίες και η μονάδα θα προμηθεύεται το τελικό προϊόν.

γ. Την απευθείας εισαγωγή φυτικών ελαίων κατάλληλα επεξεργασμένων, συνοδευόμενα από πιστοποιητικά χαμηλής περιεκτικότητας σε υγρασία, και μέτρηση της θερμογόνου δύναμης. 

Ξεκινήστε τώρα . Καταθέστε πρώτοι φάκελο και προλάβετε την αγορά .

Θα είναι η καλύτερη κίνηση που κάνατε ποτέ!