Το αρχικό κόστος για την κατασκευή μονάδας παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα 100KW

Τα στάδια για την κατασκευή μονάδας παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα 100KW είναι:

Εύρεση κατάλληλου χώρου ο οποίος μπορεί να είναι ένα αγρόκτημα η ένας βιομηχανικός χώρος. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρίσκεται κοντά σε δίκτυο της ΔΕΗ και να έχει εύκολη πρόσβαση για μεγάλα οχήματα. Θα χρειαστούμε συμβόλαια αγοράς η μίσθωσης, τοπογραφικά.

Η BIG POWER θα ετοιμάσει όλα τα έγραφα που θα χρειαστούν για να μπορέσουμε να καταθέσαμε το αίτημα ώστε να αδειοδοτηθεί το έργο. 

Όσο πιο γρήγορα πάρουμε αριθμό πρωτοκόλλου είναι καλύτερα, γιατί πλέον υπάρχει μεγάλη ροή στην κατάθεση αιτημάτων και δεν ξέρουμε πότε μπορεί να σταματήσει η όλη διαδικασία.

Αφού περάσουμε και αυτό το στάδιο και φτάσουμε λίγο πριν την κατασκευή πρέπει μετά από συνεννόηση να διαλέξουμε ένα από πακέτα με εξοπλισμό που θα σας προτείνουμε και να δούμε πως θα το χρηματοδοτήσουμε.

Υποβάλετε το αίτημα σας για μια ενημέρωση των υπηρεσίων μας στην σελίδα   Επικοινωνήστε μαζί μας.