Οικονομικά στοιχεία για επένδυση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυτικά έλαια 100kw

Οικονομικά στοιχεία για επένδυση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυτικά έλαια

Συνολικό Κόστος Επένδυσης

60.000€

Έσοδα πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας

145.000€

 Κόστος για αγορά φυτικών ελαίων

  87.000€  

Λειτουργικά έξοδα μονάδας

 17.000 €

Συνολικά έξοδα

104.000€

 Κέρδη προ φόρων

  41.000€

 Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας

20 χρόνια

Απόσβεση επένδυσης

           2.5 χρόνια

Οικονομικά στοιχεία για επένδυση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυτικά έλαια.

Το σύνολο της επένδυσης για την μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυτικά έλαια είναι 60.000 ευρώ. Σε αυτό περιλαμβάνετε το σύνολο του απαραίτητου εξοπλισμού για την σωστή λειτουργία της μονάδας και η αρχική πρώτη ύλη.

Τα έσοδα που θα έχουμε από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σε μια δωδεκάμηνη χρήση είναι της τάξεως των 145.000 ευρώ. Τα έσοδα είναι υπολογισμένα με συνεχόμενη λειτουργία της γεννήτριας για 20 ώρες τη ημέρα και 365 μέρες. H τιμή πώλησης είναι υπολογισμένη με 0,184 €/kw

Το κόστος για την παραγωγή αυτής της ενέργειας είναι 104.000 ευρώ και περιλαμβάνει την πρώτη υλη, τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα συντήρησης .  

 

Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι για 20 χρόνια.

Ξεκινήστε τώρα . Καταθέστε πρώτοι φάκελο και προλάβετε την αγορά .

Θα είναι η καλύτερη κίνηση που κάνατε ποτέ!