Γραφειοκρατικά εμπόδια για τους παραγωγούς βιομάζας με τον ΕΦΚ

2014-02-19 20:15

Επιστολή προς το υπουργείο Οικονομικών απέστειλαν παραγωγοί βιομάζας ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) της Παραγόμενης από Υγρή Βιομάζα Ενέργειας (χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια- μη βρώσιμα σπορέλαια).

 

Οι επενδυτές στο κείμενο προς το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν:

 

«Στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, έχουμε αναπτύξει έναν επιχειρηματικό σχεδιασμό που εστιάζεται κατά αποκλειστικότητα στην αξιοποίηση βιομάζας με μοναδικό σκοπό την παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με καύση πρώτων υλών, όπως χρησιμοποιημένα έλαια φυτικής προέλευσης - μη βρώσιμα σπορέλαια, με υψηλή εσωτερική προστιθέμενη αξία, οι δε επενδύσεις χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία, ως δημόσιας ωφέλειας. Αναπτύσσονται δε κυρίως πλάι σε καλλιέργειες φυτών που αποδίδουν τα εν λόγω φυτικά έλαια, αναπτύσσοντας και διαφοροποιώντας το αγροτικό μοντέλο, ειδικά σε περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι υδάτινοι πόροι.

 

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών συναντήσαμε πλήθος προβλημάτων που σχετίζονται με το γνωστό πρόβλημα της ελληνικής γραφειοκρατίας, αλλά παρόλα αυτά καταφέραμε και ξεπεράσαμε τα εμπόδια, έστω και αν ήμασταν αναγκασμένοι μερικές φορές να εξηγούμε τα αυτονόητα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Έχοντας λάβει, τόσο εμείς, όσο και τρίτοι επενδυτές, από το ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ την προσφορά όρων σύνδεσης με το Δίκτυο, και έχοντας εξασφαλίσει την κατάλληλη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των σχετικών έργων, είμαστε πλέον αντιμέτωποι με ένα νέο εμπόδιο της ελληνικής γραφειοκρατίας, αυτό στο έαν επιβάλλεται ή όχι Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην χρησιμοποίηση ενεργειακών προϊόντων και συγκεκριμένα της υγρής βιομάζας για ηλεκτροπαραγωγή και διασύνδεση.

 

Το σύνολο των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιούμε είναι ακατέργαστα χρησιμοποιημένα έλαια φυτικής προέλευσης (βιοαποδομήσιμα απόβλητα) ή/και μη βρώσιμα έλαια επίσης φυτικής προέλευσης, τα οποία πρόκειται, βάσει μιας καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας εξευγενισμού με φυσικό ή/και χημικό τρόπο, να μετατραπούν / μετασχηματιστούν σε τελικά προϊόντα.

 

Τα παραπάνω προϊόντα θα χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα είτε σε ειδικούς κινητήρες, είτε σε τροποποιημένους κινητήρες, με μοναδικό σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να καλύπτονται ανάγκες θέρμανσης, κίνησης ή άλλου σκοπού, με τη χρήση κατάλληλων ηλεκτρογεννητριών, στα πλαίσια του Ν.3468/2006».

 

www.b2green.gr