Μη επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης για την φυσική βιομάζα ζητά ο Σπ. Ταλιαδούρος

2014-03-27 20:10

Ο Βουλευτής και π. Υφυπουργός Παιδείας κ. Σπύρος Ταλιαδούρος, με Ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή, στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, προς τον Υπουργό Οικονομικών ζητά να διευκρινισθεί ότι δεν επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για την κατανάλωση φυσικής βιομάζας όταν αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ενέργειας, προκειμένου η επιβολή φόρου να μην αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη νέων επενδύσεων.

 

Ειδικότερα, η Ερώτηση του κ. Ταλιαδούρου έχει ως εξής:

 

«Αρκετοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνουν φυτική βιομάζα (π.χ. τηγανέλαια) προκειμένου να παράξουν ηλεκτρικό ρεύμα. Η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών (Διεύθυνση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων), στηριζόμενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 74 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001) επιβάλει Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και για την κατανάλωση της φυτικής βιομάζας, παρά το γεγονός ότι αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ενέργειας.

 

Συγκεκριμένα η ως άνω νομοθετική διάταξη ορίζει τα εξής: «6.Η κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων εντός μιας εγκατάστασης παραγωγής ενεργειακών προϊόντων δεν θεωρείται ως γενεσιουργός αιτία επιβολής φόρου, εάν η κατανάλωση συνίσταται σε ενεργειακά προϊόντα που παράγονται εντός της εγκατάστασης. Όταν η κατανάλωση αυτή γίνεται για λόγους άσχετους προς την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων και ειδικότερα για την προώθηση οχημάτων, αυτό θεωρείται ως γενεσιουργός αιτία επιβολής φόρου».

 

Στην προκειμένη όμως περίπτωση η κατανάλωση φυτικής βιομάζας σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με την παραγωγή ενός άλλου ενεργειακού προϊόντος (ρεύματος). Ο νόμος δεν θεωρεί ως γενεσιουργό αιτία επιβολής φόρου την κατανάλωση που σχετίζεται με την παραγωγή ενέργειας και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί την φράση «συνίσταται σε». Η ερμηνεία αυτή ενισχύεται και από την δεύτερη πρόταση της ως άνω παραγράφου που αναφέρει ότι στην αντίθετη περίπτωση που η κατανάλωση γίνεται για λόγους άσχετους με την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων, τότε επιβάλλεται φόρος.

 

Αλλά και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αναφέρεται ότι: «...η κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων μέσα στις εγκαταστάσεις παραγωγής και εφόσον γίνεται για τους σκοπούς της παραγωγής αυτής δεν αποτελεί γενεσιουργό αιτία επιβολής φόρου, σε αντίθεση με την κατανάλωση που γίνεται για άλλους ξένους προς την παραγωγή σκοπούς.»

 

Κατόπιν αυτών ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

 

-Προτίθεται να εξετάσει το ως άνω ζήτημα ώστε να διευκρινισθεί ότι δεν επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για την κατανάλωση φυσικής βιομάζας όταν αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ενέργειας, προκειμένου η επιβολή φόρου να μην αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη νέων επενδύσεων;»

 

www.b2green.gr