Πλαφόν στα φωτοβολταϊκά και προτεραιότητα στη βιομάζα από νέες τροπολογίες

2014-10-07 13:19

Σειρά τροπολογιών για διάφορα θέματα ενεργειακής φύσεως που εκκρεμούν πρόσθεσε στο νομοσχέδιο για την κύρωση των συμβάσεων για έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό, το Κατάκολο και τα Ιωάννινα, που θα συζητηθεί σήμερα στη Βουλή, το υπουργείο ΠΕΚΑ.

Οι τροπολογίες αφορούν θέματα για τις ΑΠΕ, τα καταδυτικά πάρκα, την 3η τροποποιητική σύμβαση του Πρίνου, τις ΥΚΩ, τη ΛΑΡΚΟ και το περιβάλλον.

Ειδικότερα, στις βασικές διατάξεις που περιλαμβάνουν οι τροπολογίες, προβλέπονται τα εξής:

- Τίθεται πλαφόν 500 KW στην εγκατεστημένη ισχύ που μπορεί να έχουν φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγής. Το πλαφόν αυτό θα διαφοροποιείται (προς τα κάτω) ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο παραγωγός. Τα όρια και η διαφοροποίηση ανά κατηγορία παραγωγών θα καθορίζονται με υπουργική απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ. Πρακτικά, ενόψει της Υπουργικής Απόφασης για το net metering, νομοθετείται ένα ανώτατο όριο εγκατεστημένης ισχύος και δίνεται η δικαιοδοσία στο ΥΠΕΚΑ να ορίσει τα πλαφόν που θέλει, στη συγκεκριμένη περίοδο, για κάθε κατηγορία παραγωγών. Υπενθυμίζεται ότι στο σχέδιο που έχει δοθεί για διαβούλευση το πλαφόν αυτό είχε τοποθετηθεί στα 10 KW, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να το τεθεί στα 20 KW.

- Δίνεται παράταση από την 1η  Μαϊου 2014 σε 1η Ιανουαρίου 2015 για την υποχρέωση των παραγωγών ΑΠΕ (κυρίως αιολικών) που έχουν λάβει άδεια για τις επενδύσεις τους να καταβάλλουν εγγυητική επιστολή.

- Θεσπίζεται προτεραιότητα αφενός ως προς την εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται μέχρι 31-12-2015 για χορήγηση άδειας παραγωγής, προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και αφετέρου ως προς την κατανομή της διαθέσιμης ισχύος κατά τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή  για σταθμούς ΑΠΕ οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ,

- Θεσπίζεται προτεραιότητα ειδικά ως προς την κατανομή της διαθέσιμης ισχύος κατά τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται περιθώριο απορρόφησης ισχύος σε κορεσμένα ηλεκτρικά δίκτυα, για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής απόβιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά για τους οποίους υποβάλλονται μέχρι 31-12-2014 πλήρεις φάκελοι για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

www.econews.gr/