Προχωρά η μονάδα καύσης βιομάζας στη Θεσσαλία

2014-04-24 12:15

Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 999 kWe με τη μέθοδο της καύσης σε σύστημα ORC ισχύος  999 kWe πήρε έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Η εγκατάσταση η οποία χωροθετείται στη περιφερειακή ενότητα Θεσσαλίας είναι ιδιοκτησίας της ‘‘Α.Π.Ε. ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΑΛΑΜΑΣ Ε.Π.Ε.’’ και θα χρησιμοποιεί ως πρώτες ύλες υπολείμματα της επεξεργασίας βαμβακιού, κλαδεμάτων και πυρηνόξυλου.

(biomassenergy)