Τριπλό χτύπημα στη βιομάζα με το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

2014-04-16 12:18

Καθηλωτικές είναι για τον τομέα της βιομάζας και του βιοαερίου οι προβλέψεις του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ (newdeal), παρότι η συγκεκριμένη τεχνολογία ΑΠΕ δεν έχει προλάβει να αναπτυχθεί και βέβαια να προκαλέσει ελλείμματα. Παράγοντες της αγοράς δηλώνουν στοenergypress ότι, πέραν του να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας στις λίγες υφιστάμενες επενδύσεις, το κυριότερο είναι ότι δημιουργούνται αντικίνητρα για να υπάρξουν επενδύσεις στο μέλλον. Κάνουν λόγο δε για «τριπλό χτύπημα» καθώς:

1. Κουρεύονται σημαντικά οι ταρίφες (έως και -22%)

2. Τίθεται εξαιρετικά χαμηλό πλαφόν στην ισχύ που θα αμείβεται με εγγυημένες τιμές

3. Δυσκολεύει η αδειοδότηση μικρών έργων

Ειδικότερα, στο Σχέδιο Νόμου “Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 Ν.2773/1999 και λοιπές διατάξεις”, τίθεται όριο συνολικής ισχύος ίσο με 40 MW για σταθμούς βιομάζας και 25 MW για σταθμούς βιοαερίου που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2014 και οι οποίοι μπορούν να αποζημιώνονται με τις τροποποιημένες (κουρεμένες) ταρίφες που προτείνει το σχέδιο νόμου.

Τα παραπάνω επίπεδα ισχύος μπορούν να αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του κόστους των τεχνολογιών και τη διαμόρφωση των τιμών απορρόφησης.

Η παραγόμενη ενέργεια σταθμών οι οποίοι μπαίνουν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2014 καθ’ υπέρβαση των επιπέδων συνολικής ισχύος του σχεδίου νόμου, εγχέεται στο ηλεκτρικό Σύστημα με όρους λειτουργίας συστήματος και αγοράς, δηλαδή χωρίς καμία εγγυημένη ταρίφα.

Τέλος, ειδικά για τα έργα για τα οποία δεν απαιτείται άδεια παραγωγής (με ισχύ μικρότερη των 500 kW), ετέθη με το σχέδιο νόμου η υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστερήσεις ορισμένων μηνών για τα έργα αυτά.

energypress