Επένδυση σε βιορεύστα 500 KW

Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα για να δείτε

  • τον τρόπο και την διαδικασία αγοράς άδειας 
  • το πώς είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί η μονάδα
  • το μηχανολογικό εξοπλισμό που προτείνουμε
  • τους προμηθευτές πρώτης ύλης 
  • τα απαραίτητα κεφάλαια για την λειτουργία της μονάδας και τον τρόπο εύρεσης τους

 

Θέλω να ενημερωθώ τώρα